XE TẢI BEN 3 CHÂN HOWO 371 HP

XE TẢI BEN 3 CHÂN HOWO 371 HP

18/05/2017

XE TẢI BEN 3 CHÂN HOWO 371 HP Thiết kế hình thức đẹp, với hệ thống treo 5 lá nhíp loại bản lớn. Đó là sự lựa chọn tối ưu cho các khách hàng sử dụng xe ben Howo - đặc biệt khu vực đồng bằng, hoặc lân cận các thành phố.

xem thêm

XE BEN HOWO 371 HP 3 CHÂN

XE BEN HOWO 371 HP 3 CHÂN

XE BEN HOWO 3 CHÂN

XE BEN HOWO 3 CHÂN

XE BEN HOWO 3 CHÂN

XE BEN HOWO 3 CHÂN

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN

18/05/2017

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN Với hộp số 10 số loại truyền thống giúp lái xe dễ dàng vận hành và đảm bảo việc phụ tùng thay thế dễ dàng khi cần thiết.

BEN HOWO 3 CHÂN

BEN HOWO 3 CHÂN

18/05/2017

BEN HOWO 3 CHÂN Thiết kế hình thức đẹp, với hệ thống treo 5 lá nhíp loại bản lớn. Đó là sự lựa chọn tối ưu cho các khách hàng sử dụng xe ben Howo - đặc biệt khu vực đồng bằng, hoặc lân cận các thành phố.

BEN HOWO 4 CHÂN

BEN HOWO 4 CHÂN

18/05/2017

1.Xe tải HOWO Xe tải ben Howo các 2 chân, 3 chân, 4 chân. Xe đầu kéo các loại Howo A7, T5G Xe trộn bê tông Howo 10 m3, 12 m3 Các loại xe tải thùng 4 chân, 5 chân Howo.

BEN 4 CHÂN HOWO

BEN 4 CHÂN HOWO

18/05/2017

1.Xe tải HOWO Xe tải ben Howo các 2 chân, 3 chân, 4 chân. Xe đầu kéo các loại Howo A7, T5G Xe trộn bê tông Howo 10 m3, 12 m3 Các loại xe tải thùng 4 chân, 5 chân Howo.

XE TẢI BEN 4 CHÂN HOWO

XE TẢI BEN 4 CHÂN HOWO

18/05/2017

1.Xe tải HOWO Xe tải ben Howo các 2 chân, 3 chân, 4 chân. Xe đầu kéo các loại Howo A7, T5G Xe trộn bê tông Howo 10 m3, 12 m3 Các loại xe tải thùng 4 chân, 5 chân Howo.

XE TẢI BEN 4 CHÂN HOWO

XE TẢI BEN 4 CHÂN HOWO

18/05/2017

1.Xe tải HOWO Xe tải ben Howo các 2 chân, 3 chân, 4 chân. Xe đầu kéo các loại Howo A7, T5G Xe trộn bê tông Howo 10 m3, 12 m3 Các loại xe tải thùng 4 chân, 5 chân Howo.