Thông điệp lãnh đạo

Hiện nay, chúng tôi đang áp dụng Hệ thống quản lý chất l­ượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thường xuyên tăng cường năng lực quản lý điều hành, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư­ tăng năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới nhất vào công tác quản lý kinh doanh.

 Long Giang luôn ý thức rằng chỉ trên cơ sở không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đầu t­ư tăng cư­ờng cơ sở vật chất – kỹ thuật, có chính sách h­ướng vào phục vụ thoả mãn khách hàng với các dịch vụ có chất lượng cao mới giữ vững uy tín đã được khẳng định, mở rộng đ­ược thị phần của Công ty trên thị trư­ờng, tạo tiền đề cho việc hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Công ty CP Năng Lượng và Đầu Tư Long Giang mong muốn nhận được sự hợp tác từ các đối tác trong và ngoài nước.