Khuyến mại

Khuyến mại

Từ 01/03/2017 - 31/03/2017, Long Giang Corp thực hiện chương trình khuyến mại tới 50 triệu đòng dành cho các mẫu xe tải Faw Long Giang. Thị trường ô tô Việt Nam năm 2016 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về doanh số ...

Chi tiết